Maak de natuuraanpak integraal onderdeel van de verbouwing van Nederland

in Groen

In het advies ‘Natuurinclusief Nederland’, dat op 23 maart 2022 is overhandigd aan de minister voor Natuur en Stikstof, roept de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur het kabinet op om de teruggang van natuur te keren en te zorgen voor herstel. Dat lukt alleen als de overheid inzet op de totstandkoming van natuur overal en voor iedereen. Nederland gaat de komende jaren op de schop vanwege de vele grote opgaven, zoals de woningbouw, de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering, het stikstofvraagstuk en de verduurzaming van de landbouw. Deze grote verbouwing van Nederland biedt uitgelezen kansen om de natuur binnen en buiten beschermde gebieden te herstellen. 

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Met Groen Groeit Mee sluiten we heel concreet aan bij het advies van de Rli om de natuuraanpak integraal onderdeel van de verbouwing van Nederland te maken: Laat ‘groen en blauw’ evenwichtig meegroeien met alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen.

Hond in het water van Noorderpark-Ruigenhoek