Utrechtse propositie Regio Deal afgewezen

in Groen

Het Rijk maakte vrijdag 17 februari bekend dat zij de Utrechtse propositie voor de vierde tranche van de Regio Deals niet honoreert. De provincie Utrecht, Regio Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek, U10 en het Utrechtse deel van Regio Foodvalley dienden in november 2022 de propositie 'De gezonde mens in een gezonde en groene leefomgeving' in. Enkele Groen Groeit Mee projecten waren hier onderdeel van.

Er bleek een grote overtekening van het beschikbare budget (ongeveer 2,5 keer) en bij de verdeling van de gelden onder andere is gekeken naar een evenwichtige verdeling over Nederland en is al eerder afgesloten Regio Deals. Bovendien is het Rijk inhoudelijk van mening dat de ingediende propositie met veel gemeenten was opgesteld en meer focus nodig had.

Brede samenwerking

In de propositie 'De gezonde mens in een gezonde en groene leefomgeving' vroegen de betrokken partijen het Rijk een bijdrage te leveren aan projecten gericht op het terugdringen van gezondheidsverschillen, het bevorderen van gezond leven en het realiseren van een groene en gezonde leefomgeving. De propositie is naast een samenwerking tussen overheden ook een samenwerking met kennisinstellingen, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Het Rijk beoordeelde de verschillende voorstellen en de ministerraad nam het besluit welke proposities worden toegekend, met voor de Utrechtse regio een teleurstellende conclusie.

Vooruitkijken

Uiteraard is het nieuws met teleurstelling ontvangen. Tegelijkertijd heeft het proces de samenwerking met de regio’s en de provincie versterkt. De komende tijd zal daarom met betrokken partijen worden nagedacht of en in welke vorm een nieuwe propositie voor de vijfde of zesde tranche van de Regio Deals wordt voorbereid. Ondertussen werken we door aan een overkoepelende financieringsstrategie voor Groen Groeit Mee.