Blij met bijdrage kabinet voor Utrechtse opgaven

in Groen

De provincie Utrecht is blij dat het kabinet geld vrijmaakt voor woningbouw, groen, energietransitie en klimaat. Daaruit blijkt erkenning van de enorme opgave in de Utrechtse regio om op de beperkte hoeveelheid grond huizen te bouwen, duurzame energie op te wekken en duurzame landbouw te ontwikkelen. De Utrechtse regio is één van de snelst groeiende regio's van Nederland. De verwachting is dat het aantal inwoners de komende decennia met een kwart zal toenemen tot 1.7 miljoen.

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van de provincie Utrecht

Luchtfoto van woonwijk De Groene Grens in Veenendaal

Voor de bouw van extra woningen en infrastructuur is ook groen nodig. De komende jaren trekt provincie Utrecht zelf 50 miljoen euro uit om het groen in de regio mee te laten groeien. De ambitie is 10.000 extra hectare groen. De provincie Utrecht is blij met de integrale programmatische aanpak voor groen in en om de steden en vindt de middelen die het Rijk daarvoor beschikbaar stelt een goede eerste stap. Gedeputeerde Huib van Essen: "In Utrecht zijn we al volop bezig met Groen Groeit Mee, dus mooi dat het kabinet dit heeft opgenomen in de Miljoenennota. Al had het wat forser gemogen: 3,1 miljoen euro voor het hele land doet geen recht aan de omvang van de opgave."

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van de provincie Utrecht