Voorbeeldgebieden

Om de ambitie van Groen Groeit Mee in de praktijk te toetsen, doen we ervaring op in vier voorbeeldgebieden.

 • Hollandsche IJsselgebied

  Het waterschap heeft een veiligheidsopgave in het Hollandsche IJsselgebied. En ook Staatsbosbeheer wil er aan de slag. Daarnaast biedt dit gebied mogelijkheden voor onder andere de energietransitie, tijdelijke woningen en in het algemeen voor meer biodiversiteit, recreatie, klimaatrobuustheid en betere waterkwaliteit. En ook de verkeersveiligheid in het gebied is een opgave.

 • De Roode Haan, Veenendaal

  Het gebied de Roode Haan zou een mooie rol kunnen gaan spelen als toegankelijk recreatief uitloopgebied voor inwoners van Ede, Veenendaal en de kleinere plattelandskernen. Dat is van groot belang om prettig te kunnen wonen, zeker gezien de verdere verdichting van de kern van Veenendaal voor de grote woningbouwopgave die er ligt.

 • Zuidelijke Eemvallei

  Informatie over dit voorbeeldgebied volgt.

  Fietsers en een scootmobieler rijden op een fietspad paralel aan rivier De Eem.