In het samenwerkingsprogramma Groen Groeit Mee werken 41 partijen samen aan meer en beter groen: groen (inclusief water) dat bekender is, diverser en makkelijk toegankelijk.

Steeds meer mensen willen wonen in de provincie Utrecht. De vraag naar ruimte is groot en de hoeveelheid groen per inwoner staat onder druk. Terwijl groen van grote waarde is als het gaat om het geluk en de gezondheid van inwoners, voor klimaatadaptatie en voor de biodiversiteit. Groen Groeit Mee is de ambitie om recreatief groen, natuur, water en landschap mee te laten groeien met het stijgende aantal woningen in de provincie Utrecht.

Nieuws

Meer nieuws
Meer nieuws