Provincie Utrecht, U10, Regio Amersfoort, het Utrechtse deel van de Regio Foodvalley en de vier Utrechtse waterschappen werken onder regie van de provincie samen aan Groen Groeit Mee.

De provincie Utrecht groeit de komende jaren flink. Groen Groeit Mee is de afspraak dat we bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de groenontwikkeling evenwichtig en volwaardig meenemen. Zo dragen we al in meer dan vijftig groene programma's met elkaar zorg voor cultureel erfgoed, creëren we meer groen en worden groenvoorzieningen makkelijk bereikbaar voor iedereen. Samen zorgen we voor een gezonde leefomgeving en verduurzaming van de provincie Utrecht.

Nieuws

Meer nieuws
Meer nieuws