Opgave

De provincie Utrecht groeit de komende jaren flink. Groen Groeit Mee is de afspraak dat we bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de groenontwikkeling evenredig en volwaardig meenemen. Zo dragen we al in meer dan vijftig groene programma's met elkaar zorg voor cultureel erfgoed, creëren we meer groen en worden groenvoorzieningen makkelijk bereikbaar voor iedereen. Samen zorgen we voor een gezonde leefomgeving en verduurzaming van de provincie Utrecht.

Aanleiding

Een gezonde leefomgeving, dat is het doel van onze Utrechtse regio. We zijn de meest competitieve regio van de Europese Unie vanwege de aantrekkelijke leefomgeving. Het groen in Utrecht is hier voor een groot deel verantwoordelijk voor, het zorgt voor een gezonde regio en aantrekkingskracht.

Groen Groeit Mee is onderdeel van de schaalsprong van de regio. De provincie werkt samen met de regio’s en waterschappen aan meer dan vijftig verschillende programma’s met groene doelen en dit worden er steeds meer.

Wat is groen?

We hebben ‘groen’ in vijf groene waarden gedeeld:

  1. Toegankelijk groen
  2. Duurzame landbouw
  3. Veerkrachtige natuur
  4. Beleefbaar landschap
  5. Zichtbaar water

Doelstelling

De provinciale omgevingsvisie positioneert groen in alle ruimtelijke opgaven, helpt grip te krijgen op financiering en stimuleert een integrale aanpak. Groen Groeit Mee is de overkoepelende provinciale groene opgave. Hierin komen de programma’s samen die groen ontwikkelen in samenhang met andere ruimtevragers zoals wonen, werken, mobiliteit en energie.

Groen Groeit Mee pleit niet alleen voor méér groen, maar ook voor béter groen: groen dat bekender is, diverser en makkelijk toegankelijk. Cultuurhistorie en landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Groen Groeit Mee verbindt de groene programma’s en draagt bij aan herkenbaar erfgoed en cultuur.