Bibliotheek

Op deze pagina vind je:

  • Documenten van Groen Groeit Mee.
  • Een overzicht van de meer dan vijftig programma's die in Groen Groeit Mee bij elkaar komen.
  • Verwijzingen naar interessante informatie van andere partijen.

Documenten van Groen Groeit Mee

Snel naar

Koppeling met andere programma's

Groen Groeit Mee is de overkoepelende provinciale groene opgave. Het is een programma zoals bedoeld in de Omgevingswet: een programma waarin we als overheden aangeven hoe we onze omgevingsvisies of onderdelen daarvan willen realiseren.

In Groen Groeit Mee komen meer dan vijftig programma’s van de samenwerkingspartners bij elkaar. Allemaal programma’s die groen ontwikkelen in samenhang met andere ruimtevragers zoals wonen, werken, mobiliteit en energie.

Die meer dan vijftig programma's zijn onderverdeeld in:

Andere documenten en verwijzingen

Snel naar