Groen Groeit Mee-ambitie verder vormgeven met geld transitiefonds

De provincie Utrecht krijgt 249 miljoen euro van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor de uitwerking van het Utrechts Programma Landelijk Gebied. Dit bedrag is beschikbaar gesteld op basis van de maatregelpakketten die Utrecht eerder indiende bij het Rijk. Het geld is bestemd voor de uitvoering van projecten die al op korte termijn bijdragen aan een toekomstbestendig en gezond landelijk gebied, zoals het realiseren van groenblauwe scheggen en linten (pakket 1). De maatregelpakketten voor de Hollandsche IJssel, Zuidelijke Eemvallei, Kromme Rijn Linielandschap en Noorderpark dragen bij aan de Groen Groeit Mee-ambitie.

Meer informatie lees je op de website van de provincie Utrecht