Maak groen onderdeel van het reguliere investeringsproces

Voor investeringen in natuur kijken partijen vaak naar overheden of landschapsbeheerders. Maar om ‘groen en blauw’ echt mee te laten groeien moet de opgave veel meer onderdeel zijn van het reguliere investeringsproces in (integrale) gebiedsontwikkelingen, ook vanuit bedrijven, ook vanuit burgers. De waarde van natuur voor mensen is vanzelfsprekend positief. Dat werd in de lockdown tijdens de coronapandemie nog maar eens goed duidelijk. De ‘Bekostiging- en financieringsstrategie’ van Groen Groeit Mee verbindt die waarde aan geldstromen en mechanismen om samen te investeren in (recreatief) groen en water.

Jan-Coen van Elburg van Bureau Rebel ontwikkelde voor Groen Groeit Mee deze bekostigings- en financieringsstrategie. Rebel werkt aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzame energie, klimaat en natuur. Een logische partij dus, voor de opdracht van het programma Groen Groeit Mee om inzicht te bieden in de mogelijke structuur voor bekostiging en financiering van groen enerzijds en het ontwikkelen van een strategie voor de implementatie ervan anderzijds. We spraken met Jan-Coen over het resultaat van deze opdracht.

Foto van Jan-Coen van Elburg
Jan-Coen van Elburg | Bureau Rebel

Wie gaat de Bekostigings- en financieringsstrategie gebruiken?

“De Bekostiging- en financieringsstrategie is opgesteld voor de partners van het Groen Groeit Mee Pact. Zij kunnen ermee aan de slag om bijvoorbeeld groene fondsen in te richten. Maar ook om richting te geven aan investeringen in (voorbeeld-)gebieden. Daarmee is de strategie eigenlijk bruikbaar voor álle partijen die in de praktijk aan groene en blauwe opgaven werken. Ook de vele partijen die nog lid moeten worden van het Pact!”

Hoe zet je deze strategie in?

“Gebruik de strategie om instrumenten in te richten of slimme koppelkansen (stikstof, bossen, grondbeleid) te ontsluiten. Er zit ook een handig schema in om groene baten expliciet en waar mogelijk kwantitatief te maken, denk aan gezondheidseffecten, vastgoedwaarde et cetera. Ik verwacht bovendien dat Groen Groeit Mee via groene fix brigades ook hulp gaan bieden met de toepassing bij groene projecten in de praktijk.”

Hoe ben je tot dit resultaat gekomen?

“Als Rebel zijn we al jaren betrokken bij landelijke en regionale opgaven voor de financiering van infrastructuur, openbaar vervoer, woningen, waterveiligheid etc. De Groen Groeit Mee partners hebben de sterke visie dat groene netwerken daarbij geen sluitpost moeten zijn maar juist integraal onderdeel moeten uitmaken van groene groei. Dat herkennen wij en door onze kennis over slim investeren én omdat we ook specialisten hebben voor groene baten, zijn we betrokken geraakt. De perceptie dat groen alleen maar geld kost is niet juist.

Geen enkele adviseur beschikt over alle kennis of vaardigheden om dit in de praktijk te brengen. Het was daarom heel fijn dat een heel Groen Groeit Mee netwerk van financieel specialisten en andere kennisdragers van regio’s, gemeenten, waterschappen en uit private hoek inbreng hebben gehad op de strategie.”

Wat wil je de Groen Groeit Mee partners nog meegeven?

“Het onderwerp leeft meer dan ooit tevoren! We weten best wel wat we willen, zie de prachtige visie van Paul Roncken over de verbinding van groene netwerken in de provincie. De crux is om tot investeringsbeslissingen en daarmee tot uitvoering te komen.

Groen verbindt en is daardoor beleidsmatig verweven met talloze andere ruimtelijke opgaven. Soms biedt dat kansen, soms schuurt dat. Het beleidsmatige veld is complex, er moeten stappen worden gezet naar integraliteit. Maar vooral moeten er stappen worden gezet naar de praktijk. Dúrven investeren, dúrven kiezen. Groen Groeit Mee heeft veel potentie als het onderdeel wordt van de uitvoering. Dan wordt Utrecht een nog mooiere provincie! Met dat doel werk ik hier zo graag aan mee.”