Nieuw recreatief fietspad verbindt IJsselstein en Utrecht

Het fietspadennetwerk in de provincie Utrecht is uitgebreid met een nieuw fietspad tussen de Noord-IJsseldijk en de Nedereindseweg, tussen IJsselstein en Utrecht. Vandaag werd het geopend.

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van de provincie Utrecht

Op de foto, van links naar rechts: Johan van Everdingen, Kees Geldof, Lot van Hooijdonk en Arne Schaddelee. Foto: Rick Huisinga.

Op de foto, van links naar rechts: Johan van Everdingen, Kees Geldof, Lot van Hooijdonk en Arne Schaddelee.

Het 'Verlengde Meerlopad' is onderdeel van het in 2020 afgeronde Programma Recreatie om de Stad (RodS) van de provincie Utrecht. Het is één van de laatste projecten uit dit programma waaronder verschillende groengebieden en recreatieve verbindingen in de provincie Utrecht zijn gerealiseerd.

Aan deze samenwerking willen provincie en gemeenten graag een vervolg geven, zodat de groei van de regio hand in hand gaat met vergroening en kwaliteitsverbetering voor mens en natuur. In het visiedocument ‘Integraal ruimtelijk perspectief’ hebben de zestien Utrechtse gemeenten en de provincie vastgelegd dat ‘groen’ meegroeit met de stedelijke ontwikkeling in de regio. De ontwikkeling van stedelijk gebied, stadsranden en landelijk gebied is erop gericht de groene kwaliteit van de regio te versterken en te behouden. Deze groene ambities zijn vertaald in Groen Groeit Mee.

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van de provincie Utrecht