Documentatie

Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante documenten en verwijzingen.

Groen Groeit Mee Pact

Groen Groeit Mee Pact, ondertekend op 7 februari 2022

Overige relevante documenten en verwijzingen

Alle 'groene' en 'blauwe' opgaven in de provincie Utrecht zijn geïnventariseerd en verwerkt in een digitale kaart. De opgaven zijn gebaseerd op plannen en rapporten van verschillende organisaties. De kaart is bedoeld om globaal inzicht te krijgen in alle 'groene' en 'blauwe' plannen, waarbij sommige opgaven indicatief afgebeeld staan en/of een lager detailniveau bevatten.

In opdracht van de provincie Utrecht heeft Wageningen University een notitie geschreven over het in gelijke tred ontwikkelen van wonen, werken, bereikbaarheid, duurzame opwekking van energie en groene kwaliteit voor gezondheid, natuur/biodiversiteit, recreatie en klimaatadaptatie.