Pitch 3: Bert de Groot

Hoe zorgen we dat de groenblauwe structuren hun werk doen zodat de wateropgave integraal wordt aangepakt: én beleefbaar én beschikbaar én van goede kwaliteit. Bert de Groot, hoogheemraad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, ziet de verbindende kracht van water.

Je ziet en hoort de pitch van Bert de Groot in onderstaande video. Lees verder onder de video voor een korte samenvatting van zijn pitch en de reacties uit de zaal.

Pitch Bert de Groot op de Groen Groeit Mee werkconferentie op 24 november 2022.

Water kent geen grenzen. Het gaat over gemeentegrenzen, particuliere gronden, provinciegrenzen heen. En dat moet ook want we hebben het water hard nodig. Bij droogte om ons land te voeden en bij veel neerslag om het water weg te krijgen. Daarvoor is wel een goede verbinding van stad naar buitengebied nodig, stelt Bert de Groot. Dat vraagt een bijdrage van bijna iedereen.

Tekst gaat verder onder foto

Bert de Groot pitch voor de zaal aanwezigen

Bestuurders keken naar het concrete voorbeeldgebied Hollandse IJssel Oost: hoe ontwikkel je daar een watersysteem richting het stedelijk gebied? Uit de zaal volgden diverse reacties:

  • Bodem en water moeten de leidende principes zijn voor ruimtelijke ontwikkeling
  • Geef het binnenstroomgebied ruimte -juist aan de zuidkant.
  • Maak van windmolens een financiële drager
  • Zorg voor het versoepelen van risicobeheersing door andere vormen van risico en garanties in overleg met verzekeraars en banken
  • Organiseer een debat over de risicobereidheid van inwoners (bouwen op risicovolle plekken)
  • Werk aan een terpenlandschap. 
Bert de Groot staat in de zaal en is in gesprek met de dagvoorzitter