Werkatelier Financieringsstrategie

In het werkatelier over de Financieringsstrategie was de kernvraag: Hoe krijgen we de business case van groen en blauw bij rode ontwikkelingen rond? Jan-Coen van Elburg van Rebel Group verzorgde de pitch voorafgaand aan het werkatelier.

De benodigde investeringen voor de Groen Groeit Mee ambities kun je opdelen in vijf categorieën:

  • Grote infrakunstwerken voor groen.
  • Groene contourgebieden.
  • Nieuwe intensieve recreatiegebieden.
  • Recreatieve verbindingen.
  • Overige maatregelen, zoals nieuwe natuurkernen, buitenpoorten, ecologische verbindingen, groene-blauwe dooradering van landbouwgebied en zwemwater.

Tot 2040 gaat het om een totaal bedrag van ongeveer 1,2 miljard euro en jaarlijkse beheerkosten van 22 miljoen euro.

Tekst gaat verder onder foto

Jan-Coen van Elburg pitcht vanaf het podium voor de zaal met deelnemers

Maar waar komt dit geld vandaan?

In het werkatelier zijn de volgende geldbronnen benoemd:

  1. Subsidies van Rijk en EU.
  2. Subsidies en investeringen vanuit provincie en gemeenten.
  3. Bekostiging en financiering vanuit belanghebbende semipublieke en private partijen.

Om zoveel mogelijk groene subsidies van Rijk en EU naar de regio te trekken, is een slimme aanpak nodig. Zo kan een expertisecentrum op provinciaal niveau helpen. 

Voor regionale bekostiging en financiering lijkt veel winst te halen uit een koppeling met bestaande en nieuwe programma’s. Beschouw Groen Groeit Mee doelstellingen niet als opzichzelfstaand, de kracht zit juist in de koppeling met andere opgaven.

In het werkatelier is lang stil gestaan bij de mogelijkheden voor een directe financieringsrelatie tussen Groen Groeit Mee projecten en partijen die baat hebben bij ruimtelijke ontwikkelingen: ontwikkelaars, waterschappen, bedrijven, zorgverzekeraars, recreatieondernemers.  

Tekst gaat verder onder foto

Jan-Coen van Elburg presenteert tijdens het werkatelier aan de deelnemers

Kijken door diverse brillen

In het werkatelier gingen deelnemers in een rollenspel met bovenstaande vragen aan de slag . Per tafel kon men kiezen voor het perspectief van decentrale overheden, burgers/bewoners, ontwikkelaars van huizenlocaties of infranatuurpartijen. Vanuit die verschillende perspectieven keken deelnemers of en in welke mate bijgedragen zou kunnen worden aan de realisatie van Groen Groeit Mee investeringen in gezonde lucht, natuur, recreatie en toegankelijk groen, duurzame bereikbaarheid, klimaatadaptatie en vermindering van hittestress.