Werkatelier Regio Deal

In het werkatelier over de Regio Deal 'Kansen voor Groene en Gezonde Groei' stond centraal: hoe verbinden we de regionale en nationale opgaven? Wat betekent dat financieel, instrumenteel en organisatorisch? Koos de Groot van BMC verzorgde de pitch voorafgaand aan het werkatelier.

Tekst gaat verder onder foto

Koos de Groot pitcht voor het werkatelier over de Regio Deal

Wat is een Regio Deal?

Het Rijk heeft het instrument Regio Deal bedacht om samen te werken met de regio’s. Met de Regio Deal willen we de gezondheidsverschillen in de regio terugdringen en gezond leven bevorderen. Ook helpt het de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en bij het bouwen van huizen te zorgen voor meer groen voor bewoners. Een Regio Deal bijdrage varieert van 5 miljoen tot 40 miljoen euro.

Een gezonde leefomgeving voor de hele regio Utrecht

De Utrechtse regio wil voor iedereen een gezonde leefomgeving. Daarom diende de regio op 11 november jongstleden bij het Rijk een voorstel in voor een Regio Deal. Voor onze Regio Deal 'Kansen voor Groene en Gezonde Groei' vragen we een bijdrage van 30 miljoen euro van het Rijk. Gemeenten, regio’s en provincie Utrecht werken samen met kennisinstellingen, natuur- en milieuorganisaties en ondernemers aan versterking van de brede welvaart in de regio Utrecht. Hierbij gaat het primair om het grondgebied van de provincie Utrecht en de regio’s Utrecht en Amersfoort met verbindingen naar de regio Gooi en Vechtstreek en de regio Food Valley.

Tekst gaat verder onder foto

Koos de Groot presenteert aan de deelnemers van het werkatelier over de Regio Deal

Een levendig gesprek en nieuwe verbindingen

Aan de hand van enkele dilemma’s ontstond een levendig gesprek in het werkatelier. De Regio Deal zorgde nu al voor allerlei nieuwe verbindingen tussen verschillende partijen. Zo kwamen bijvoorbeeld partijen vanuit gezondheid in contact met partijen die bezig zijn met de inrichting van onze omgeving.
Terreinbeherende organisaties zijn al vanaf het begin actief betrokken bij de Regio Deal en in de volgende fase worden ook bewoners betrokken bij zogeheten field labs. Eind februari 2023 volgt een go/no go van het Rijk.