ANWB tekent als 40e organisatie het Groen Groeit Mee Pact

Op 18 december tekende Marjon Kaper, directeur People & Community van de ANWB, namens haar organisatie het Groen Groeit Mee Pact. Daarmee onderschrijft ANWB als 40e organisatie de Groen Groeit Mee ambitie om bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de ontwikkeling van (recreatief) groen en water evenwichtig en volwaardig te laten meegroeien. Samen met inwoners en alle betrokken partners zorgen we zo voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving in de Utrechtse regio.

Voor Marjon Kaper van ANWB is het Pactpartnerschap van Groen Groeit Mee een logische stap. “Voor de fysieke en mentale gezondheid van de mens is het van groot belang dat we genoeg ruimte hebben om naar buiten te gaan. Of je nu naar een recreatieterrein gaat of liever door de natuur struint, je moet tot rust kunnen komen en kunnen genieten van de buitenlucht. Net als Groen Groeit Mee hebben wij een grote ambitie om hierin te voorzien.”

Mirjam Sterk, voorzitter van het bestuurlijk overleg van Groen Groeit Mee en gedeputeerde van de provincie Utrecht, is blij met de komst van ANWB als Pactpartner. “Met de ANWB verbinden we een organisatie aan Groen Groeit Mee die veel kennis en ervaring meebrengt. Het onderzoek ‘Meer ruimte voor recreatie’ van begin 2023 is daar een goed voorbeeld van. Maar ook het ledenpanel van 18.000 mensen kan Groen Groeit Mee helpen om ruimtelijke vraagstukken heel pragmatisch te onderzoeken.”

De tekst gaat verder onder de foto

Marjon Kaper ANWB en Mirjam Sterk bij ondertekening van het Pact
Marjon Kaper ANWB (links) ondertekent het Groen Groeit Mee Pact onder toeziend oog van Mirjam Sterk, voorzitter van het bestuurlijk overleg van Groen Groeit Mee

Samen met inwoners, beheerorganisaties, terreineigenaren en andere partijen wil Groen Groeit Mee extra (reactief) groen realiseren en natuur, water en landschap behouden en versterken in de provincie Utrecht. Door (recreatief) groen, natuur, water en landschap in ieder ruimtelijk plan mee te nemen, kan een goede mix ontstaan van toegankelijk groen, duurzame landbouw, veerkrachtige natuur, beleefbaar landschap en zichtbaar water. Met ANWB als veertigste Pactpartner versterken we het netwerk dat deze ambitie nastreeft.