EU-subsidiewijzer voor Groen Groeit Mee helpt initiatiefnemers op weg

Groen Groeit Mee-projecten die natuur toevoegen dragen sterk bij aan Europese doelstellingen op het gebied van biodiversiteit, milieu en klimaat. Vanuit de Europese Unie (EU) wordt er geld ter beschikking gesteld voor het behalen van deze doelstellingen. Maar er is een groot aanbod van EU-fondsen, met uiteenlopende doelstellingen, eisen en processen. Om initiatiefnemers van Groen Groeit Mee-projecten te helpen bij het kiezen van het juiste EU-fonds, is er nu een EU-subsidiewijzer voor Groen Groeit Mee beschikbaar.

EU-fondsen bieden kansen voor Groen Groeit Mee-projecten. De EU-subsidiewijzer geeft partijen die bekostiging zoeken voor een Groen Groeit Mee-project antwoord op de vragen of een EU-fonds een potentiële bekostigingsbron is, aan welke fondsen je dan zou kunnen denken en waar je meer informatie vindt. Door de EU-subsidiewijzer aan te bieden, willen we voorkomen dat initiatiefnemers ieder voor zich uit moeten zoeken welke subsidies er zijn, welke er mogelijk passen bij de Groen Groeit Mee ambities en wat de belangrijkste voorwaarden zijn.

Er zijn vijf EU-fondsen die potentieel geschikt zijn voor Groen Groeit Mee-projecten. In de subsidiewijzer staat van ieder fonds beschreven waarvoor de subsidie in grote lijnen bedoeld is, welke specifieke eisen er gelden en wat de omvang van het project moet zijn. Heb je een project dat voldoet aan de gestelde eisen, dan laat de subsidiewijzer ook nog zien welk deel van de kosten kan worden gedekt en hoe groot de kans is dat de aanvraag wordt toegekend. Tot slot word je via een QR-code doorverwezen naar organisaties die verder kunnen helpen.