Groen Groeit Mee in het Hollandsche IJsselgebied

Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Staatsbosbeheer en gemeenten IJsselstein, Montfoort, Nieuwegein en Utrecht ondertekenden op 15 februari 2024 een samenwerkingsovereenkomst voor de start van een gebiedsgerichte samenwerking in het buitengebied langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel tussen IJsselstein en Knollemanshoek (gemeente Montfoort). Dit deel van het Hollandsche IJsselgebied is één van de vier Groen Groeit Mee voorbeeldgebieden waarin we de ambities van Groen Groeit Mee in de praktijk gaan toepassen.

De tekst gaat verder onder de foto

Vijf bestuurders poseren bij een bord met handtekening voor de samenwerkingsovereenkomst
Op de foto van links naar rechts: Bert de Groot (HDSR), Mirjam Sterk (provincie Utrecht, Jelka Both (Staatsbosbeheer), John van Engelen (gemeente Nieuwegein) en Edwin Tas (gemeente IJsselstein). Linda Voortman (gemeente Utrecht) en Wim Wikselaar (gemeente Montfoort) ontbreken op de foto.

Ten zuidwesten van de stad Utrecht, tussen de dorpsrand van IJsselstein en de N228, ligt het Hollandsche IJsselgebied. Het gebied is ongeveer 400 hectare groot en wordt doorkruist door rivier de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Het Hollandsche IJsselgebied ligt in een regio waar een hoge druk op de ruimte ligt. Er wordt ruimte gevraagd voor mobiliteit, duurzame landbouw, energie, natuur, water en recreatie. Maar bovenal komen er veel woningen én mensen bij in de regio.

We vinden het belangrijk dat het Hollandsche IJsselgebied hier straks goed op aansluit. Dat willen we bereiken door het gebied te vergroenen en de verbindingen voor mens, water en natuur met de omliggende steden, dorpen en gebieden te verbeteren en versterken.

Aan de slag samen met agrariërs, ondernemers, inwoners en recreanten

De komende twee jaar werken de gebiedspartners aan een zogeheten ontwikkelperspectief: een plan waar wij inwoners, agrariërs, andere ondernemers en (belangenverenigingen van) recreanten in het gebied actief bij betrekken. In het ontwikkelperspectief staat straks welke kansen en mogelijkheden wij in het gebied zien om de verschillende opgaven te realiseren. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk groene en blauwe verbindingen te realiseren: in het gebied tot aan ieders voordeur.

Belanghebbenden in het gebied die op de hoogte willen blijven, kunnen terecht op www.groengroeitmee.nl/hollandsche-ijsselgebied. Ook kunnen zij hun gegevens nu al achterlaten via info@groengroeitmee.nl onder vermelding van ‘Informatie Hollandsche IJsselgebied’.

Dat proces begint niet vanaf nul

Al lopende ontwikkelingen in het gebied, zoals voor de Noordwesthoek en de dijkverlegging van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), nemen we mee in het ontwikkelperspectief voor het Hollandsche IJsselgebied. Ook hoeft niet alles op één moment gerealiseerd te worden. We willen het enerzijds mogelijk maken om kansen te realiseren die zich op korte termijn voordoen, maar tegelijkertijd ook verder vooruitkijken naar welke ontwikkelingen op langere termijn mogelijk en nodig zijn.

De tekst gaat verder onder de video

Hollandsche IJsselgebied, voorbeeldgebied van Groen Groeit Mee.

Vier voorbeeldgebieden Groen Groeit Mee

Provincie Utrecht, U10, Regio Amersfoort, het Utrechtse deel van de Regio Foodvalley en de Utrechtse waterschappen werken onder regie van de provincie samen aan het programma Groen Groeit Mee. De regio Utrecht groeit de komende jaren flink. Groen Groeit Mee is de afspraak dat we bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de groenontwikkeling evenwichtig en volwaardig meenemen. De andere voorbeeldengebieden waarin de Groen Groeit Mee partners ervaring op doen zijn het Kromme Rijn Linie Landschap, de Zuidelijke Eemvallei en De Roode Haan bij Veenendaal.