IVN 41e Groen Groeit Mee Pactpartner

Op 6 juni 2024 tekende Petra Schut, directeur van IVN Noord-west, namens haar organisatie het Groen Groeit Mee Pact. Daarmee is IVN de 41e organisatie die de Groen Groeit Mee ambitie onderschrijft om bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de ontwikkeling van (recreatief) groen evenwichtig en volwaardig te laten meegroeien. Samen met inwoners en alle betrokken partners zorgen we zo voor groen (inclusief water) dat bekender is, diverser en makkelijk toegankelijk. Met als resultaat een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor de inwoners van de regio Utrecht.

Voor Petra Schut van IVN is het Pactpartnerschap van Groen Groeit Mee een logische stap. “Als je kijkt naar de ambities van Groen Groeit Mee en naar alle partijen die ons zijn voorgegaan, dan horen wij hier natuurlijk helemaal bij. We streven natuurinclusiviteit na vanuit huis tot in de groene gebieden, van crèche tot verzorgingstehuis. En daar voegen we sinds kort natuurinclusief ondernemen aan toe. We hebben samen met Green Key, hét internationale duurzaamheidskeurmerk voor de gastvrijheidssector, een cursus gelanceerd die recreatieondernemers helpt om naast verduurzamen ook bij te dragen aan natuur en biodiversiteit. Een ontwikkeling die de ambities van Groen Groeit Mee kan aanvullen en versterken.”

Mirjam Sterk, voorzitter van het bestuurlijk overleg van Groen Groeit Mee en gedeputeerde van de provincie Utrecht, is enthousiast over de komst van IVN als Pactpartner. “Met IVN verbinden we een organisatie aan Groen Groeit Mee die streeft naar een natuurinclusief Nederland, waarin natuur onderdeel uitmaakt van het dagelijks leven. Door in de IVN-projecten in de provincie Utrecht de verbinding met regionaal groen te stimuleren, draagt IVN bij aan de ambitie van het Groen Groeit Mee Pact om meer en beter groen te realiseren.”

De tekst gaat verder onder de foto

Petra Schut en Mirjam Sterk ondertekenen GGM Pact IVN
Petra Schut (links) en Mirjam Sterk (rechts) ondertekenen het Groen Groeit Mee Pact waarmee IVN als 41e Pactpartner toetreedt

Steeds meer mensen willen wonen in de provincie Utrecht. De vraag naar ruimte is groot en de hoeveelheid groen per inwoner staat onder druk. Terwijl groen van grote waarde is als het gaat om het geluk en de gezondheid van inwoners, voor klimaatadaptatie en voor de biodiversiteit. Groen Groeit Mee is de ambitie om recreatief groen, natuur, water en landschap mee te laten groeien met het stijgende aantal woningen in de provincie Utrecht. Met IVN als nieuwste Pactpartner versterken we het netwerk dat deze ambitie nastreeft.

Lees ook: