Met Groen Groeit Mee de zomer in

in Groen

Op de prachtige zomeravond van 4 juli kwamen diverse partners van het Groen Groeit Mee Pact (GGM) samen op Slot Zuylen om informeel bij te praten over de stappen die gezet zijn na de ondertekening van het Pact op 7 februari jl.

Onder de aanwezigen bevonden zich onder meer nieuw aangetreden wethouders in de regio Utrecht. Zij werden door gedeputeerde Huib van Essen bijgepraat over het waarom van het Pact, het belang van de samenwerking en de rol die de provincie Utrecht heeft binnen Groen Groeit Mee.

Martine Sluijs interviewt Huib van Essen
Martine Sluijs interviewt Huib van Essen

Voorbeelden uit de praktijk

Hoogheemraad Bert de Groot van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vertegenwoordigt de vier Utrechtse waterschappen in het bestuurlijk overleg van Groen Groeit Mee. Hij nam de groep aan de hand van enkele vragen inhoudelijk mee aan de hand van het voorbeeldgebied Hollandse IJssel. Waarom is het Hollandse IJsselgebied een goed voorbeeld? Welke stappen zijn er nodig en worden gezet om van idee naar plan en naar uitvoering te komen? En wat zijn daarin belangrijke voorwaarden?

Martin Thies is procesmanager en public affairs adviseur Groei&Bloei (fysiek domein) bij de gemeente Veenendaal. Hij inspireerde de aanwezigen met een goed voorbeeld dat al gerealiseerd is, de Groene Grens. De gemeenten Veenendaal en Ede zorgden in dat gebied samen voor een groene inrichting bij een woningbouwontwikkeling aan de rand van Veenendaal.

Martin Thies aan het woord
Martin Thies aan het woord

Tot slot deelden achtereenvolgens Jelka Both (Hoofd Staatsbosbeheer Utrecht), Pauline de Koning (strategische beleidsadviseur leefomgeving, gemeente Bunnik) en wethouder Linda Voortman (gemeente Utrecht) via korte interviews het belang van het mee laten groeien van groen en water vanuit hun eigen organisaties.

Vleugels uitslaan

De combinatie van het thema Groen Groeit Mee, de prachtige locatie en de betrokkenheid van alle aanwezigen leverde een leuke en inspirerende avond op. Met naast het inhoudelijke gedeelte ook voldoende tijd om te netwerken, onder toeziend oog van een stel jonge ooievaars die op het punt stonden om voor het eerst uit te vliegen.

De goede samenwerking in Groen Groeit Mee blijft essentieel als we onze ambitie vleugels willen geven. De vermelding in het Regeerakkoord is een mooie stap vooruit. Met de gezochte financiële steun vanuit het Rijk kunnen we het groen en water daadwerkelijk naar een hoger niveau tillen en zorgen dat dit een wezenlijk onderdeel wordt van de ruimtelijke programmering naast wonen, werken, mobiliteit en energie. Samen zorgen we voor een gezonde leefomgeving en verduurzaming van de provincie Utrecht.

Gasten op bijeenkomst Groen Groeit Mee 4 juli 2022