Organisatie

Provincie Utrecht, U16, Regio Amersfoort, het Utrechtse deel van de Regio Foodvalley en de vier Utrechtse waterschappen (vertegenwoordigd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) werken onder regie van de provincie samen aan Groen Groeit Mee.

Groene organisaties

Naast de overheden zijn ook groene organisaties betrokken, zoals Het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur- en Milieufederatie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Particulier Grondbezit, LTO en de agrarische collectieven.