Voorbeeldgebied Hollandsche IJsselgebied

Ten zuidwesten van de stad Utrecht, tussen de dorpsrand van IJsselstein en de N228, ligt het Hollandsche IJsselgebied. Het gebied is ongeveer 400 hectare groot en wordt doorkruist door rivier de Hollandsche IJssel.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft een veiligheidsopgave in het gebied. Er zijn twee keringen waarvan de kering direct aan de Hollandsche IJssel op sommige plekken verhoogd moet worden. Die voldoet niet meer aan de huidige normen gezien de klimaatveranderingen en de stijging van het oppervlaktewater. Meer landinwaarts ligt de een oudere kering, met een fietspad erop. Het idee is om van die oude kering weer de hoofdkering te maken.

Ook Staatsbosbeheer wil aan de slag in het gebied en op haar gronden natuur en recreatie ontwikkelen. Naast de opgaven van HDSR en Staatsbosbeheer, biedt dit gebied mogelijkheden voor onder andere de energietransitie, tijdelijke woningen en in het algemeen voor meer biodiversiteit, recreatie, klimaatrobuustheid en betere waterkwaliteit. Ook de verkeersveiligheid in het gebied is een opgave.

Provincie Utrecht, gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Montfoort en Utrecht, Staatsbosbeheer en HDSR werken samen in dit voorbeeldgebied. Deze gebiedspartners willen samen met de andere belanghebbenden in het gebied zoals inwoners, ondernemers en agrariërs, kijken waar welke mogelijkheden zijn en hoe we dit vorm kunnen geven.

Hollandsche IJsselgebied, voorbeeldgebied van Groen Groeit Mee.