Voorbeeldgebied Hollandsche IJsselgebied

Ten zuidwesten van de stad Utrecht, tussen de dorpsrand van IJsselstein en de N228, ligt het Hollandsche IJsselgebied. Het gebied is ongeveer 400 hectare groot en wordt doorkruist door rivier de Hollandsche IJssel.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft een veiligheidsopgave in het gebied. Er zijn twee keringen waarvan de kering direct aan de Hollandsche IJssel op sommige plekken verhoogd moet worden. Die voldoet niet meer aan de huidige normen gezien de klimaatveranderingen en de stijging van het oppervlaktewater. Meer landinwaarts ligt de een oudere kering, met een fietspad erop. Het plan is om van die oude kering weer de hoofdkering te maken.

Ook Staatsbosbeheer wil aan de slag in het gebied en op haar gronden natuur en recreatie ontwikkelen. Naast de opgaven van HDSR en Staatsbosbeheer, biedt dit gebied veel mogelijkheden voor onder andere energietransitie, de zoektocht naar locaties voor tijdelijke woningen en in het algemeen mogelijkheden voor meer biodiversiteit, recreatiemogelijkheden, klimaatrobuustheid en betere waterkwaliteit.

Provincie Utrecht, gemeente IJsselstein, Staatsbosbeheer en HDSR vormen de projectgroep in dit voorbeeldgebied. De projectgroep wil samen met andere belanghebbenden in het gebied zoals inwoners, ondernemers en agrariƫrs kijken waar welke mogelijkheden zijn en hoe we dit vorm kunnen geven.