Voorbeeldgebied Kromme Rijn Linie Landschap

Aan de zuidoost kant van de stad Utrecht ligt het Kromme Rijn Linie Landschap: een ongeveer 4.000 hectare groot gebied ingeklemd Utrecht, Nieuwegein, Houten, Driebergen en Zeist waarin ook Bunnik en Odijk liggen. Een landschap met recreatiegebieden zoals Amelisweerd-Rhijnauwen, Fort Vechten, Nieuw Wulven en de Laagravense plassen. En met landschappelijke dragers als de Kromme Rijn, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Limes die prominent in het gebied liggen.

Het is een gebied met heel veel kwaliteiten en mensen weten delen van het gebied ook te vinden. Maar het is ook een versnipperd gebied door de barrières van (snel)wegen en een spoorlijn. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat bezoekers zich niet zo makkelijk door het gehele gebied kunnen verplaatsen. En dat maakt het op sommige plekken heel druk terwijl andere delen van gebied nauwelijks recreatief worden benut.

Op het Kromme Rijn Linie Landschap ontstaat grote druk op de beschikbare ruimte door de intensieve regionale verstedelijkingsambities in en nabij dit gebied: de Metropoolpoorten Lunetten-Koningsweg en de A12 zone, de regiopoorten in Bunnik (station), Houten, Nieuwegein en Zeist (station/noord) en de nieuwe woonwijk Kersenweide.

Daarom werken we met Groen Groeit Mee aan drie doelen voor dit voorbeeldgebied:

  • Landschappelijke opgave onlosmakelijk verbinden met de regionale stedelijke opgave in het gebied.
  • Een gezond, recreatief toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig landschap.
  • Een duurzame toekomst voor het landelijk gebied.

De optimale ruimtelijke inrichting vraagt om een samenwerking tussen alle betrokken partijen. We hebben in dit gebied te maken met maar liefst zeven gemeenten: Utrecht, Bunnik, Houten, Zeist en Nieuwegein als actief lid, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug als agendalid. Kromme Rijn Linie Landschap overstijgt echt al die gemeentegrenzen. Bovendien ligt er een grote waterbergingsopgave aan deze kant van de regio, en dus zit ook het waterschap (HDSR) aan tafel. Net als de provincie Utrecht. Al deze partijen tekenden op 20 december 2023 een samenwerkingsovereenkomst.

Kromme Rijn Linie Landschap, voorbeeldgebied van Groen Groeit Mee (zonder GGM intro).