Groen Groeit Mee Nazomerbijeenkomst inspireert!

in Groen

Groen Groeit Mee staat niet stil. We boeken vooruitgang in de voorbeeldgebieden, we zijn nauw betrokken bij het onderzoek naar een landelijke groennorm, we ontwikkelden een bekostigings- en financieringsstrategie en we zitten midden in het testjaar van de Handreiking Nieuwe Woongebieden. Ondertussen kijken we natuurlijk ook vooruit. Daarvoor ontwikkelden waterschappen, regio’s en provincie het Groen Groeit Mee Jaarplan als concrete uitwerking van het programma in 2023 en 2024. En die concrete uitwerking vraagt om de betrokkenheid van veel Pact-partners. Dat het met die betrokkenheid wel goed zit, bleek wel tijdens de druk bezochte Groen Groeit Mee Nazomerbijeenkomst op 18 september jongstleden.

Gasten luisteren aandacht naar één van de sprekers

Antropia in Driebergen-Zeist vormde het decor voor de tweede Groen Groeit Mee Nazomerbijeenkomst, na de succesvolle eerste editie in 2022. Meer dan vijftig bestuurders en beleidsadviseurs werden welkom geheten door zowel Mirjam Sterk (gedeputeerde provincie Utrecht een voorzitter van het bestuurlijk overleg (BO) van Groen Groeit Mee) als Huib van Essen (eveneens gedeputeerde van de provincie en scheiden BO-voorzitter). Programmamanager Maryann Glorie-Bergmans zorgde vervolgens voor een korte toelichting op de actualiteiten bij Groen Groeit Mee. Tijdens de netwerkborrel die volgde zorgden (gast)sprekers voor drie inspirerende pitches.

Duurzame gebiedsontwikkeling: kom van je eiland af!

“Het is noodzakelijk om buiten je eigen comfortzone te treden en nieuwe allianties te sluiten”, dat zijn de woorden van Jan-Willem Burgmans, programmamanager Klimaatadaptatie & Biodiversiteit van Heijmans. Zijn ervaring is bovendien dat groen budgetneutraal kan meegroeien met woningbouwontwikkeling. EVA Lanxmeer in Culemborg en Maanwijk in Leusden zijn daar mooie voorbeelden van. Als het aan Jan-Willem Burgmans ligt zou Groen Groeit Mee zelfs moeten veranderen in Rood Groeit Mee.

De tekst gaat verder onder de foto

Jan-Willem Burgmans pitcht zijn verhaal
Jan-Willem Burgmans pitcht zijn verhaal

Betere ontsluiting voor spreiding van recreatiedruk in het Kromme Rijn Linielandschap

In het Groen Groeit Mee voorbeeldgebied Kromme Rijn Linielandschap werken de gemeenten Bunnik, Zeist, Nieuwegein, Houten, Utrecht, het waterschap en de provincie Utrecht samen aan de ontwikkelingen in het gebied. Linda Voortman (wethouder Utrecht) en Hilde de Groot (wethouder Bunnik) zijn het roerend eens over het belang van het mee laten groeien van groen. Hilde de Groot: “We zullen de biodiversiteit in de regio moeten vergroten, door met alle betrokken partijen in te zetten op meer natuurwaarden. En het is nodig de bestaande recreatiegebieden beter te ontsluiten, zodat de recreatiedruk zich beter kan spreiden. Daarmee zien we een belangrijke opgave om meer natuurwaarde en recreatiewaarde te bieden.” Linda Voortman benoemde de noodzaak voor nieuwe of verbeterde verbindingen vanuit de stad, voor mens en dier, voor flora en fauna. “aan de oost en zuidkant van de stad Utrecht vindt de komende jaren groei plaats, dus daarom is het voor ons belangrijk om aan de zuidoostrand meer groen te realiseren. En te zorgen dan inwoners daar goed kunnen komen.”

De tekst gaat verder onder de foto

Hilde de Groot en Linda Voortman pitchen voor het publiek
Hilde de Groot (links, met microfoon) en Linda Voortman (rechts) spreken het publiek toe

Meer nationale aandacht voor Groen Groeit Mee

André van der Zande, Ambassadeur Agenda Natuurinclusief, was de slotspreker van de Nazomerbijeenkomst. Hij sprak vol lof over Groen Groeit Mee en ziet veel raakvlakken met ‘zijn’ Agenda Natuurinclusief. Maar hij sprak ook een kritische noot. “Jullie lopen voorop met Groen Groeit Mee. Maar Groen Groeit Mee zou op landelijk niveau veel meer aandacht moeten krijgen. Het ontbreekt nu aan groennormen, aan geld en aan uitvoeringskracht.” Een oproep waar André van der Zande voor zichzelf ook een rol in ziet.

Gastheer Huib van Essen interviewt André van der Zande
Gastheer Huib van Essen interviewt André van der Zande