Groen Groeit Mee in regeerakkoord

'Bij bebouwing van open ruimte groeit groen mee.' Dat is te lezen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Daarmee wordt Groen Groeit Mee nu landelijke praktijk.

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van de provincie Utrecht

Twee vrouwen wandelen door het groen rondom lage flats

Het nieuwe kabinet trekt onder meer geld uit voor woningbouw in de verstedelijkingsgebieden van Regio Utrecht, Regio Amersfoort en Regio Foodvalley. Bij bebouwing van de open ruimte wordt expliciet genoemd dat groen mee moet groeien.

Commissaris van de Koning Hans Oosters zegt daar namens de provincie Utrecht over: 'De coronapandemie heeft nog maar eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk een gezonde en groene leefomgeving is. Als regio vinden we het daarom van belang dat de groei van het aantal woningen en werklocaties samengaat met extra ruimte voor groen. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze inwoners en toekomstige generaties prettig kunnen wonen, werken en recreëren. We zien dat het kabinet dit belang ook erkent.'

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van de provincie Utrecht