Werkconferentie Groen Groeit Mee: 24 november 2022

“Hoe houden we het groen bereikbaar voor alle inwoners van onze groeiende regio?” Met die vraag startte Huib van Essen op 24 november de Groen Groeit Mee werkconferentie. Dat het onderwerp Groen Groeit Mee leeft, bleek wel uit de ruim zestig deelnemers aan het bestuurlijke ochtendprogramma en de ongeveer honderd experts, beleidsadviseurs en ervaringsdeskundigen die aan het middagprogramma deelnamen.

Voor een sfeerimpressie van de werkconferentie bekijk je de volgende video. Lees verder onder de video voor een terugkoppeling van de dag.

After movie Groen Groeit Mee werkconferentie 24 november 2022.

Bestuurlijk ochtendprogramma

Na het welkomstwoord door gedeputeerde Huib van Essen, opende Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool van Staatsbosbeheer, met een bijdrage* over de Groene Metropool.

Daarna deelden drie inspirerende sprekers hun prikkelende visie op een aantal complexe vragen. Hoe maken we de sprong van natuurinclusief bouwen op wijkniveau naar regioniveau? Hoe pakken we de andere opgaven integraal mee? En hoe financieren we groen? Een greep uit de opgaven waar we voor staan als we groen mee willen laten groeien met de andere ruimtelijke opgaven.

Onno Dwars (Ballast Nedam) over natuurinclusief bouwen op regioniveau

Damaris Matthijsen (Economy Transformers) over transformatie van eigendomsbegrip

Bert de Groot (HDSR) over de verbindende kracht van water

Middagprogramma met werkateliers

Onafhankelijk provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Paul Roncken begon het middagprogramma met een scenario* voor de toekomst van de Utrechtse regio’s. Hij zocht naar een robuust en zelfversterkend principe en heeft die gevonden in samenhangende groene scheggen of taartpunten, van voordeur tot natuurkern. Benieuwd naar zijn verhaal? Je leest het in zijn nieuwsbrief.

In drie werkateliers werd vervolgens gewerkt aan concrete producten: de Handreiking, de Financieringsstrategie en De Regio Deal.

Werkatelier Handreiking Groen Groeit Mee

Werkatelier Financieringsstrategie

Werkatelier Regio Deal 'Kansen voor Groene en Gezonde Groei'

Daar waar Harry Boeschoten namens Staatsbosbeheer de werkconferentie opende, sloot zijn collega en Hoofd Staatsbosbeheer Utrecht, Jelka Both, het programma. Zij reflecteerde* op de werkconferentie en eindigde met noties voor het vervolg.

Slotwoord Jelka Both op de Groen Groeit Mee werkconferentie op 24 november 2022.